WYSIWYG Web Builder
Dubbelklik om deze tekst te bewerken
Van Tetrode met een Delflandsche en een Veurse tak vanaf Ca 1250.
(Samengesteld door Ing. A.J.M. Tetteroo)

Over de herkomst van de geslachtsnaam en de naam van de nederzetting TETRO(DE), bij Haarlem gelegen, kan het volgende worden gezegd. De naam TETRODE bestaat eigenlijk uit twee delen waarvan het laatste deel (RODE) niet zo moeilijk te verklaren is. Het woord rode of ro betekent rooding of rooien. De namen rade, rath or roth hebben in feite dezelfde betekenis. Bij voorbeeld: bomen worden gerood, gerooid, of zijn uitgeroeid. De rooding heeft plaatsgevonden. Het eerste deel van de naam TETE of TET zou zijn afgeleid van de oud-friese mannen- of vrouwennaam "TETTE" of "TETE" en "TETTA".
Wat deze naam kan betekenen is te vinden in het woordenboek van voornamen van Dr. J. van der Schaar, Aula uitgave. Daaarin staat: Tet=Diet=volk, zoals nog bekend in iemand iets diets maken in het Duits=taal van het volk en in de namen van Dieter, Diets en Dirck.

Uit veel akten blijkt dat niet alle comparanten konden lezen of schrijven omdat men het niet had geleerd. Een ambtenaar kon dus ook niet op schrijvenfouten worden gewezen. Zo kon het eind 18e eeuw gebeuren dat er te Poeldijk, lees Monster, een kind werd geboren en bij de burgelijke stand werd ingeschreven als ADRIANUS TETRO. Toen deze Adrianus in ondertrouw ging werd zijn geslachtsnaam gespeld als TETTERODE. Drie weken later, bij zijn huwelijk werd het ineens TETTEROO. Zijn nageslacht, waaronder de samensteller dezer, heeft het toen maar zo gelaten.

Maar een "Haagse tak"dacht daar toch weer anders over en maakte er TETTERO van. Er zijn diverse processen gevoerd om de naam stelling genormaliseerd te krijgen. Verwezen kan worden naar de generaties IX en X.

Ook op deze site is veel te vinden over de familie Tetrode .

 
info - at - tetcomp.nl
Bookmark this page!